.د.ب See rate changes دینار بحرین BHD .د.ب

نمودار نرخ های خرید و فروش دینار بحرین (BHD) به ریال ، همراه با تغییرات.

بحرین
Parsin exchange

Parsin exchange

Change Site Language