.د.ب انظر تغيرات السعر دینار بحرین BHD .د.ب

نمودار نرخ های خرید و فروش دینار بحرین (BHD) به ریال ، همراه با تغییرات.

بحرین
صرافی پارسین

صرافی پارسین

Change Site Language